0972.04.1388

[Update] Bảng giá ống thép đen mới nhất năm 2022

Bảng giá Ống thép đen mới nhất năm 2022

Chúng tôi phân phối các sản phẩm Ống thép, thép hộp Hoà Phát, Việt Đức, Nhật quang gồm:

+ Ống thép đen từ phi 21.3 tới phi 113.5 với các độ dày từ 1.5 ly – 4ly TC ASTM A500

+ Ống thép đen cỡ lớn phi 141.3, 168.3, 219.1,273, 325 độ dày 3.96, 4.78, 5.15, 5.56, 6.35 TC ASTM A53

+ Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.9 trở lên theo tiêu chuẩn BS 1387 1985

+Thép hộp đen, thép hộp mã kẽm, ống thép đúc.

☎️ Hotline: 0972 04 1388

? Web: https://tuankhangsteel.com/

✉ Email: tuankhangsteel@gmail.com

☎️ Zalo: 0972 04 1388

 

STT Tên hàng hoá Đơn vị   Số lượng   Đơn giá đồng/cây 
1 Ống hàn đen DN15-21.2 x 0.7 x 6m Cây  1 cây                      55,120
2 Ống hàn đen DN15-21.2 x 0.8 x 6m Cây  1 cây                      62,660
3 Ống hàn đen DN15-21.2 x 0.9 x 6m Cây  1 cây                      70,200
4 Ống hàn đen DN15-21.2 x 1.0 x 6m Cây  1 cây                      77,740
5 Ống hàn đen DN15-21.2 x 1.1 x 6m Cây  1 cây                      85,020
6 Ống hàn đen DN15-21.2 x 1.2 x 6m Cây  1 cây                      92,300
7 Ống hàn đen DN15-21.2 x 1.4 x 6m Cây  1 cây                    106,600
8 Ống hàn đen DN15-21.2 x 1.5 x 6m Cây  1 cây                    112,309
9 Ống hàn đen DN15-21.2 x 1.8 x 6m Cây  1 cây                    132,869
10 Ống hàn đen DN15-21.2 x 2.0 x 6m Cây  1 cây                    137,456
11 Ống hàn đen DN15-21.2 x 2.3 x 6m Cây  1 cây                    155,606
12 Ống hàn đen DN15-21.2 x 2.5 x 6m Cây  1 cây                    167,464
13 Ống hàn đen DN20-26.65 x 0.8 x 6m Cây  1 cây                      79,560
14 Ống hàn đen DN20-26.65 x 0.9 x 6m Cây  1 cây                      89,180
15 Ống hàn đen DN20-26.65 x 1.0 x 6m Cây  1 cây                      98,800
16 Ống hàn đen DN20-26.65 x 1.1 x 6m Cây  1 cây                    108,160
17 Ống hàn đen DN20-26.65 x 1.2 x 6m Cây  1 cây                    117,520
18 Ống hàn đen DN20-26.65 x 1.4 x 6m Cây  1 cây                    135,980
19 Ống hàn đen DN20-26.65 x 1.5 x 6m Cây  1 cây                    143,406
20 Ống hàn đen DN20-26.65 x 1.8 x 6m Cây  1 cây                    170,134
21 Ống hàn đen DN20-26.65 x 2.0 x 6m Cây  1 cây                    176,418
22 Ống hàn đen DN20-26.65 x 2.3 x 6m Cây  1 cây                    200,618
23 Ống hàn đen DN20-26.65 x 2.5 x 6m Cây  1 cây                    216,106
24 Ống hàn đen DN25-33.5 x 1.0 x 6m Cây  1 cây                    125,060
25 Ống hàn đen DN25-33.5 x 1.1 x 6m Cây  1 cây                    137,020
26 Ống hàn đen DN25-33.5 x 1.2 x 6m Cây  1 cây                    149,240
27 Ống hàn đen DN25-33.5 x 1.4 x 6m Cây  1 cây                    172,900
28 Ống hàn đen DN25-33.5 x 1.5 x 6m Cây  1 cây                    182,470
29 Ống hàn đen DN25-33.5 x 1.8 x 6m Cây  1 cây                    216,908
30 Ống hàn đen DN25-33.5 x 2.0 x 6m Cây  1 cây                    225,544
31 Ống hàn đen DN25-33.5 x 2.3 x 6m Cây  1 cây                    257,004
32 Ống hàn đen DN25-33.5 x 2.5 x 6m Cây  1 cây                    277,574
33 Ống hàn đen DN25-33.5 x 2.8 x 6m Cây  1 cây                    307,824
34 Ống hàn đen DN25-33.5 x 3.0 x 6m Cây  1 cây                    327,668
35 Ống hàn đen DN25-33.5 x 3.2 x 6m Cây  1 cây                    347,270
36 Ống hàn đen DN25-33.5 x 3.5 x 6m Cây  1 cây                    376,068
37 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 1.1 x 6m Cây  1 cây                    173,940
38 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 1.2 x 6m Cây  1 cây                    189,280
39 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 1.4 x 6m Cây  1 cây                    219,700
40 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 1.5 x 6m Cây  1 cây                    232,071
41 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 1.8 x 6m Cây  1 cây                    276,532
42 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 2.0 x 6m Cây  1 cây                    287,980
43 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 2.3 x 6m Cây  1 cây                    328,636
44 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 2.5 x 6m Cây  1 cây                    355,498
45 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 2.8 x 6m Cây  1 cây                    394,944
46 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 3.0 x 6m Cây  1 cây                    421,080
47 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 3.2 x 6m Cây  1 cây                    446,974
48 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 3.5 x 6m Cây  1 cây                    484,968
49 Ống hàn đen DN32- 42.2 x 3.8 x 6m Cây  1 cây                    522,478
50 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 1.1 x 6m Cây  1 cây                    198,900
51 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 1.2 x 6m Cây  1 cây                    216,580
52 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 1.4 x 6m Cây  1 cây                    251,420
53 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 1.5 x 6m Cây  1 cây                    265,738
54 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 1.8 x 6m Cây  1 cây                    316,881
55 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 2.0 x 6m Cây  1 cây                    330,088
56 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 2.3 x 6m Cây  1 cây                    377,278
57 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 2.5 x 6m Cây  1 cây                    408,254
58 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 2.8 x 6m Cây  1 cây                    454,234
59 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 3.0 x 6m Cây  1 cây                    484,484
60 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 3.2 x 6m Cây  1 cây                    514,492
61 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 3.5 x 6m Cây  1 cây                    559,020
62 Ống hàn đen DN40- 48.1 x 3.8 x 6m Cây  1 cây                    602,822
63 Ống hàn đen DN50- 59.9 x 1.4 x 6m Cây  1 cây                    315,120
64 Ống hàn đen DN50- 59.9 x 1.5 x 6m Cây  1 cây                    333,072
65 Ống hàn đen DN50- 59.9 x 1.8 x 6m Cây  1 cây                    397,579
66 Ống hàn đen DN50- 59.9 x 2.0 x 6m Cây  1 cây                    414,546
67 Ống hàn đen DN50- 59.9 x 2.3 x 6m Cây  1 cây                    474,320
68 Ống hàn đen DN50- 59.9 x 2.5 x 6m Cây  1 cây                    513,766
69 Ống hàn đen DN50- 59.9 x 2.8 x 6m Cây  1 cây                    572,572
70 Ống hàn đen DN50- 59.9 x 3.0 x 6m Cây  1 cây                    611,292
71 Ống hàn đen DN50- 59.9 x 3.2 x 6m Cây  1 cây                    649,770
72 Ống hàn đen DN50- 59.9 x 3.5 x 6m Cây  1 cây                    706,882
73 Ống hàn đen DN50- 59.9 x 3.8 x 6m Cây  1 cây                    763,268
74 Ống hàn đen DN50- 59.9 x 4.0 x 6m Cây  1 cây                    800,778
75 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 1.5 x 6m Cây  1 cây                    422,765
76 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 1.8 x 6m Cây  1 cây                    505,262
77 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 2.0 x 6m Cây  1 cây                    527,076
78 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 2.3 x 6m Cây  1 cây                    603,790
79 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 2.5 x 6m Cây  1 cây                    654,368
80 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 2.8 x 6m Cây  1 cây                    729,872
81 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 3.0 x 6m Cây  1 cây                    779,966
82 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 3.2 x 6m Cây  1 cây                    829,576
83 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 3.5 x 6m Cây  1 cây                    903,628
84 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 3.8 x 6m Cây  1 cây                    976,954
85 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 4.0 x 6m Cây  1 cây                 1,025,596
86 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 4.3 x 6m Cây  1 cây                 1,097,954
87 Ống hàn đen DN65- 75.6 x 4.5 x 6m Cây  1 cây                 1,145,628
88 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 1.5 x 6m Cây  1 cây                    495,239
89 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 1.8 x 6m Cây  1 cây                    592,128
90 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 2.0 x 6m Cây  1 cây                    618,068
91 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 2.3 x 6m Cây  1 cây                    708,334
92 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 2.5 x 6m Cây  1 cây                    768,108
93 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 2.8 x 6m Cây  1 cây                    857,164
94 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 3.0 x 6m Cây  1 cây                    916,454
95 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 3.2 x 6m Cây  1 cây                    975,260
96 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 3.5 x 6m Cây  1 cây                 1,062,864
97 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 3.8 x 6m Cây  1 cây                 1,149,742
98 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 4.0 x 6m Cây  1 cây                 1,207,580
99 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 4.3 x 6m Cây  1 cây                 1,293,490
100 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 4.5 x 6m Cây  1 cây                 1,350,360
101 Ống hàn đen DN80- 88.3 x 5.0 x 6m Cây  1 cây                 1,491,446
102 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 1.8 x 6m Cây  1 cây                    764,575
103 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 2.0 x 6m Cây  1 cây                    798,600
104 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 2.3 x 6m Cây  1 cây                    915,728
105 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 2.5 x 6m Cây  1 cây                    993,652
106 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 2.8 x 6m Cây  1 cây                 1,109,812
107 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 3.0 x 6m Cây  1 cây                 1,187,010
108 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 3.2 x 6m Cây  1 cây                 1,263,966
109 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 3.5 x 6m Cây  1 cây                 1,378,674
110 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 3.8 x 6m Cây  1 cây                 1,492,656
111 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 4.0 x 6m Cây  1 cây                 1,568,402
112 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 4.3 x 6m Cây  1 cây                 1,681,416
113 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 4.5 x 6m Cây  1 cây                 1,756,436
114 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 5.0 x 6m Cây  1 cây                 1,942,534
115 Ống hàn đen DN100- 113.5 x 6.0 x 6m Cây  1 cây                 2,309,648
116 Ống hàn đen DN125-141.3 x 3.96 x 6m Cây  1 cây                 2,011,500
117 Ống hàn đen DN125-141.3 x 4.78 x 6m Cây  1 cây                 2,413,500
118 Ống hàn đen DN125-141.3 x 5.56 x 6m Cây  1 cây                 2,791,500
119 Ống hàn đen DN125-141.3 x 6.35 x 6m Cây  1 cây                 3,170,000
120 Ống hàn đen DN125-141.3 x 6.55 x 6m Cây  1 cây                 3,265,500
121 Ống hàn đen DN150-168.3 x 3.96 x 6m Cây  1 cây                 2,407,500
122 Ống hàn đen DN150-168.3 x 4.78 x 6m Cây  1 cây                 2,890,500
123 Ống hàn đen DN150-168.3 x 5.16 x 6m Cây  1 cây                 3,114,000
124 Ống hàn đen DN150-168.3 x 5.56 x 6m Cây  1 cây                 3,346,500
125 Ống hàn đen DN150-168.3 x 6.35 x 6m Cây  1 cây                 3,804,000
126 Ống hàn đen DN200-219.1 x 3.96 x 6m Cây  1 cây                 3,151,500
127 Ống hàn đen DN200-219.1 x 4.78 x 6m Cây  1 cây                 3,789,000
128 Ống hàn đen DN200-219.1 x 5.16 x 6m Cây  1 cây                 4,083,000
129 Ống hàn đen DN200-219.1 x 5.56 x 6m Cây  1 cây                 4,392,000
130 Ống hàn đen DN200-219.1 x 6.35 x 6m Cây  1 cây                 4,996,500
131 Ống hàn đen DN200-219.1 x 7.04 x 6m Cây  1 cây                 5,446,500
132 Ống hàn đen DN200-219.1 x 7.92 x 6m Cây  1 cây                 6,186,000
133 Ống hàn đen DN200-219.1 x 8.18 x 6m Cây  1 cây                 6,382,500
134 Ống hàn đen DN200-219.1 x 8.74 x 6m Cây  1 cây                 6,801,000
135 Ống hàn đen DN200-219.1 x 9.52 x 6m Cây  1 cây                 7,380,000
136 Ống hàn đen DN200-219.1 x 10.31 x 6m Cây  1 cây                 7,962,000
137 Ống hàn đen DN200-219.1 x 11.13 x 6m Cây  1 cây                 8,562,000
138 Ống hàn đen DN200-219.1 x 12.7 x 6m Cây  1 cây                 9,696,000
139 Ống hàn đen DN250-273 x 4.78 x 6m Cây  1 cây                 4,743,000
140 Ống hàn đen DN250-273 x 5.16 x 6m Cây  1 cây                 5,112,000
141 Ống hàn đen DN250-273 x 5.56 x 6m Cây  1 cây                 5,500,500
142 Ống hàn đen DN250-273 x 6.35 x 6m Cây  1 cây                 6,262,500
143 Ống hàn đen DN250-273 x 7.09 x 6m Cây  1 cây                 6,973,500
144 Ống hàn đen DN250-273 x 7.8 x 6m Cây  1 cây                 7,651,500
145 Ống hàn đen DN250-273 x 8.74 x 6m Cây  1 cây                 8,544,000
146 Ống hàn đen DN250-273 x 9.27 x 6m Cây  1 cây                 9,043,500
147 Ống hàn đen DN250-273 x 11.13 x 6m Cây  1 cây               10,780,500
148 Ống hàn đen DN250-273 x 12.7 x 6m Cây  1 cây               12,228,000
149 Ống hàn đen DN300-323.8 x 5.16 x 6m Cây  1 cây                 6,082,500
150 Ống hàn đen DN300-323.8 x 5.56 x 6m Cây  1 cây                 6,544,500
151 Ống hàn đen DN300-323.8 x 6.35 x 6m Cây  1 cây                 7,456,500
152 Ống hàn đen DN300-323.8 x 7.14 x 6m Cây  1 cây                 8,362,500
153 Ống hàn đen DN300-323.8 x 7.92 x 6m Cây  1 cây                 9,253,500
154 Ống hàn đen DN300-323.8 x 8.38 x 6m Cây  1 cây                 9,777,000
155 Ống hàn đen DN300-323.8 x 8.74 x 6m Cây  1 cây               10,185,000
156 Ống hàn đen DN300-323.8 x 9.52 x 6m Cây  1 cây               11,067,000
157 Ống hàn đen DN300-323.8 x 10.31 x 6m Cây  1 cây               11,955,000
158 Ống hàn đen DN300-323.8 x 11.13 x 6m Cây  1 cây               12,873,000
159 Ống hàn đen DN300-323.8 x 12.7 x 6m Cây  1 cây               14,614,500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *