Chính sách bảo mật

1) MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

– Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tuấn Khang  không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty……

 

 

 

Chính sách bảo hành

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Các sản phẩm thép được sản xuất bởi các Nhà máy trong nước được bảo hành theo Quy định và Chính sách của các Nhà máy.

 

 

 

 

Chính sách đổi trả

1. Chính sách đổi trả

Tất cả hàng hóa giao cho khách hàng đều được Quy định rõ về chỉ tiêu chất lượng và chính sách đổi trả trong Hợp đồng kinh tế hoặc Hợp đồng nguyên tắc.

Trường hợp hàng hóa bị lỗi, kẽm chất lượng theo đúng các chỉ tiêu trong hợp đồng đã ký giữa các bên, Chúng tôi có trách nhiệm nhận lại hàng theo các quy định đã thể hiện trong hợp đồng…..