0972.04.1388

[Update] Bảng giá hộp mạ kẽm mới nhất năm 2022

Bảng giá thép hộp mạ kẽm 2022

Chúng tôi phân phối các sản phẩm Ống thép, thép hộp Hoà Phát gồm:

+ Ống thép đen từ phi 21.3 tới phi 113.5 với các độ dày từ 1.5 ly – 4ly TC ASTM A500

+ Ống thép đen cỡ lớn phi 141.3, 168.3, 219.1,273, 325 độ dày 3.96, 4.78, 5.15, 5.56, 6.35 TC ASTM A53

+ Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.9 trở lên theo tiêu chuẩn BS 1387 1985

+Thép hộp đen, thép hộp mã kẽm, ống thép đúc.

☎️ Hotline: 0972 04 1388

? Web: https://tuankhangsteel.com/

✉ Email: tuankhangsteel@gmail.com

☎️ Zalo: 0972 04 1388

STT Tên hàng hoá Đơn vị   Số lượng   Đơn giá đồng/cây 
1 Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 0.7 x 6m Cây               1                     64,515
2 Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 0.8 x 6m Cây               1                     73,185
3 Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 0.9 x 6m Cây               1                     81,855
4 Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 1.0 x 6m Cây               1                     90,270
5 Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 1.1 x 6m Cây               1                     98,685
6 Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 1.2 x 6m Cây               1                   107,100
7 Hộp mạ kẽm 10 x 30 x 1.4 x 6m Cây               1                   123,165
8 Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 0.7 x 6m Cây               1                     37,485
9 Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 0.8 x 6m Cây               1                     42,330
10 Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 0.9 x 6m Cây               1                     47,175
11 Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 1.0 x 6m Cây               1                     51,765
12 Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 1.1 x 6m Cây               1                     56,355
13 Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 1.2 x 6m Cây               1                     60,945
14 Hộp mạ kẽm 12 x 12 x 1.4 x 6m Cây               1                     69,360
15 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 0.7 x 6m Cây               1                     62,730
16 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 0.8 x 6m Cây               1                     71,145
17 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 0.9 x 6m Cây               1                     79,560
18 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 x 6m Cây               1                     87,975
19 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 x 6m Cây               1                     96,135
20 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 x 6m Cây               1                   104,040
21 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 x 6m Cây               1                   119,850
22 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.5 x 6m Cây               1                   127,500
23 Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 0.7 x 6m Cây               1                     71,145
24 Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 0.8 x 6m Cây               1                     80,835
25 Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 0.9 x 6m Cây               1                     90,525
26 Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 1.0 x 6m Cây               1                     99,960
27 Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 1.1 x 6m Cây               1                   109,395
28 Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 1.2 x 6m Cây               1                   118,575
29 Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 1.4 x 6m Cây               1                   136,680
30 Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 1.5 x 6m Cây               1                   145,605
31 Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 1.8 x 6m Cây               1                   171,615
32 Hộp mạ kẽm 12 x 32 x 2.0 x 6m Cây               1                   188,445
33 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 0.7 x 6m Cây               1                     44,370
34 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 0.8 x 6m Cây               1                     50,235
35 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 0.9 x 6m Cây               1                     55,845
36 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 x 6m Cây               1                     61,455
37 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 x 6m Cây               1                     67,065
38 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 x 6m Cây               1                     72,420
39 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 x 6m Cây               1                     82,875
40 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.5 x 6m Cây               1                     87,975
41 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 0.7 x 6m Cây               1                     51,000
42 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 0.8 x 6m Cây               1                     57,885
43 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 0.9 x 6m Cây               1                     64,515
44 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 x 6m Cây               1                     71,145
45 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 x 6m Cây               1                     77,520
46 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 x 6m Cây               1                     83,895
47 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 x 6m Cây               1                     96,390
48 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.5 x 6m Cây               1                   102,255
49 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 0.7 x 6m Cây               1                     64,515
50 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 0.8 x 6m Cây               1                     73,185
51 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 0.9 x 6m Cây               1                     81,855
52 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 x 6m Cây               1                     90,270
53 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 x 6m Cây               1                     98,685
54 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 x 6m Cây               1                   107,100
55 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 x 6m Cây               1                   123,165
56 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 x 6m Cây               1                   131,070
57 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 x 6m Cây               1                   154,275
58 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 2.0 x 6m Cây               1                   169,065
59 Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 0.7 x 6m Cây               1                     72,930
60 Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 0.8 x 6m Cây               1                     82,875
61 Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 0.9 x 6m Cây               1                     92,565
62 Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 1.0 x 6m Cây               1                   102,255
63 Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 1.1 x 6m Cây               1                   111,945
64 Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 1.2 x 6m Cây               1                   121,380
65 Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 1.4 x 6m Cây               1                   139,995
66 Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 1.5 x 6m Cây               1                   149,175
67 Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 1.8 x 6m Cây               1                   175,950
68 Hộp mạ kẽm 20 x 25 x 2.0 x 6m Cây               1                   193,035
69 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 0.7 x 6m Cây               1                     81,345
70 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 0.8 x 6m Cây               1                     92,310
71 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 0.9 x 6m Cây               1                   103,530
72 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 x 6m Cây               1                   114,240
73 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 x 6m Cây               1                   125,205
74 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 x 6m Cây               1                   135,915
75 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 x 6m Cây               1                   156,825
76 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.5 x 6m Cây               1                   167,280
77 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 x 6m Cây               1                   197,625
78 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 x 6m Cây               1                   217,260
79 Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 0.7 x 6m Cây               1                     81,345
80 Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 0.8 x 6m Cây               1                     92,310
81 Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 0.9 x 6m Cây               1                   103,530
82 Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 1.0 x 6m Cây               1                   114,240
83 Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 1.1 x 6m Cây               1                   125,205
84 Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 1.2 x 6m Cây               1                   135,915
85 Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 1.4 x 6m Cây               1                   156,825
86 Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 1.5 x 6m Cây               1                   167,280
87 Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 1.8 x 6m Cây               1                   197,625
88 Hộp mạ kẽm 20 x 30 x 2.0 x 6m Cây               1                   217,260
89 Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 0.7 x 6m Cây               1                     81,345
90 Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 0.8 x 6m Cây               1                     92,310
91 Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 0.9 x 6m Cây               1                   103,530
92 Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 1.0 x 6m Cây               1                   114,240
93 Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 1.1 x 6m Cây               1                   125,205
94 Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 1.2 x 6m Cây               1                   135,915
95 Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 1.4 x 6m Cây               1                   156,825
96 Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 1.5 x 6m Cây               1                   167,280
97 Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 1.8 x 6m Cây               1                   197,625
98 Hộp mạ kẽm 15 x 35 x 2.0 x 6m Cây               1                   217,260
99 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 0.7 x 6m Cây               1                     98,175
100 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 0.8 x 6m Cây               1                   111,690
101 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 0.9 x 6m Cây               1                   124,950
102 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 x 6m Cây               1                   138,465
103 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 x 6m Cây               1                   151,470
104 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 x 6m Cây               1                   164,730
105 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 x 6m Cây               1                   190,485
106 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 x 6m Cây               1                   203,235
107 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 x 6m Cây               1                   240,720
108 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 x 6m Cây               1                   265,200
109 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 x 6m Cây               1                   300,900
110 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 x 6m Cây               1                   324,360
111 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.8 x 6m Cây               1                   358,275
112 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 3.0 x 6m Cây               1                   380,460
113 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 0.7 x 6m Cây               1                     98,175
114 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 0.8 x 6m Cây               1                   111,690
115 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 0.9 x 6m Cây               1                   124,950
116 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 x 6m Cây               1                   138,465
117 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 x 6m Cây               1                   151,470
118 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 x 6m Cây               1                   164,730
119 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 x 6m Cây               1                   190,485
120 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 x 6m Cây               1                   203,235
121 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 x 6m Cây               1                   240,720
122 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 x 6m Cây               1                   265,200
123 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 x 6m Cây               1                   300,900
124 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 x 6m Cây               1                   324,360
125 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.8 x 6m Cây               1                   358,275
126 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 3.0 x 6m Cây               1                   380,460
127 Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 0.7 x 6m Cây               1                   106,590
128 Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 0.8 x 6m Cây               1                   121,125
129 Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 0.9 x 6m Cây               1                   135,915
130 Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 1.0 x 6m Cây               1                   150,450
131 Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 1.1 x 6m Cây               1                   164,730
132 Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 1.2 x 6m Cây               1                   179,010
133 Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 1.4 x 6m Cây               1                   207,315
134 Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 1.5 x 6m Cây               1                   221,340
135 Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 1.8 x 6m Cây               1                   262,395
136 Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 2.0 x 6m Cây               1                   289,170
137 Hộp mạ kẽm 25 x 40 x 2.3 x 6m Cây               1                   328,695
138 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 0.7 x 6m Cây               1                   123,165
139 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 0.8 x 6m Cây               1                   140,505
140 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 0.9 x 6m Cây               1                   157,590
141 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 x 6m Cây               1                   174,420
142 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 x 6m Cây               1                   191,250
143 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 x 6m Cây               1                   207,825
144 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 x 6m Cây               1                   240,975
145 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 x 6m Cây               1                   257,295
146 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 x 6m Cây               1                   305,490
147 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 x 6m Cây               1                   337,365
148 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 x 6m Cây               1                   383,775
149 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 x 6m Cây               1                   414,375
150 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.8 x 6m Cây               1                   459,255
151 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 3.0 x 6m Cây               1                   486,030
152 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 3.2 x 6m Cây               1                   517,395
153 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.7 x 6m Cây               1                   131,580
154 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 x 6m Cây               1                   149,940
155 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.9 x 6m Cây               1                   168,300
156 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 x 6m Cây               1                   186,405
157 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 x 6m Cây               1                   204,510
158 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 x 6m Cây               1                   222,360
159 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 x 6m Cây               1                   257,805
160 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 x 6m Cây               1                   275,400
161 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 x 6m Cây               1                   327,165
162 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 x 6m Cây               1                   361,335
163 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 x 6m Cây               1                   411,570
164 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 x 6m Cây               1                   444,465
165 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 x 6m Cây               1                   492,915
166 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 x 6m Cây               1                   524,535
167 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 0.7 x 6m Cây               1                   131,580
168 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 0.8 x 6m Cây               1                   149,940
169 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 0.9 x 6m Cây               1                   168,300
170 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 1.0 x 6m Cây               1                   186,405
171 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 1.1 x 6m Cây               1                   204,510
172 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 1.2 x 6m Cây               1                   222,360
173 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 1.4 x 6m Cây               1                   257,805
174 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 1.5 x 6m Cây               1                   275,400
175 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 1.8 x 6m Cây               1                   327,165
176 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 2.0 x 6m Cây               1                   361,335
177 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 2.3 x 6m Cây               1                   411,570
178 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 2.5 x 6m Cây               1                   444,465
179 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 2.8 x 6m Cây               1                   492,915
180 Hộp mạ kẽm 30 x 50 x 3.0 x 6m Cây               1                   524,535
181 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 0.8 x 6m Cây               1                   169,575
182 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 0.9 x 6m Cây               1                   189,975
183 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 x 6m Cây               1                   210,375
184 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 x 6m Cây               1                   230,775
185 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 x 6m Cây               1                   251,175
186 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 x 6m Cây               1                   291,465
187 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 x 6m Cây               1                   311,355
188 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 x 6m Cây               1                   370,515
189 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 x 6m Cây               1                   409,275
190 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 x 6m Cây               1                   466,650
191 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 x 6m Cây               1                   504,390
192 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 x 6m Cây               1                   560,235
193 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 x 6m Cây               1                   596,700
194 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.0 x 6m Cây               1                   234,345
195 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 x 6m Cây               1                   257,295
196 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 x 6m Cây               1                   279,990
197 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 x 6m Cây               1                   324,870
198 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 x 6m Cây               1                   347,310
199 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 x 6m Cây               1                   413,610
200 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 x 6m Cây               1                   457,470
201 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 x 6m Cây               1                   521,985
202 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 x 6m Cây               1                   564,570
203 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 x 6m Cây               1                   627,300
204 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 x 6m Cây               1                   668,865
205 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 x 6m Cây               1                   709,665
206 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.5 x 6m Cây               1                   770,100
207 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 1.0 x 6m Cây               1                   234,345
208 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 1.1 x 6m Cây               1                   257,295
209 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 1.2 x 6m Cây               1                   279,990
210 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 1.4 x 6m Cây               1                   324,870
211 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 1.5 x 6m Cây               1                   347,310
212 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 1.8 x 6m Cây               1                   413,610
213 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 2.0 x 6m Cây               1                   457,470
214 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 2.3 x 6m Cây               1                   521,985
215 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 2.5 x 6m Cây               1                   564,570
216 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 2.8 x 6m Cây               1                   627,300
217 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 3.0 x 6m Cây               1                   668,865
218 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 3.2 x 6m Cây               1                   709,665
219 Hộp mạ kẽm 40 x 60 x 3.5 x 6m Cây               1                   770,100
220 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 x 6m Cây               1                   310,080
221 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 x 6m Cây               1                   337,620
222 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 x 6m Cây               1                   392,190
223 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 x 6m Cây               1                   419,475
224 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 x 6m Cây               1                   500,055
225 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 x 6m Cây               1                   553,350
226 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 x 6m Cây               1                   632,400
227 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 x 6m Cây               1                   684,675
228 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 x 6m Cây               1                   761,940
229 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 x 6m Cây               1                   812,940
230 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 x 6m Cây               1                   863,430
231 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.5 x 6m Cây               1                   938,145
232 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 x 6m Cây               1                   310,080
233 Hộp mạ kẽm 40 x 80  x 1.2 x 6m Cây               1                   337,620
234 Hộp mạ kẽm 40 x 80  x 1.4 x 6m Cây               1                   392,190
235 Hộp mạ kẽm 40 x 80  x 1.5 x 6m Cây               1                   419,475
236 Hộp mạ kẽm 40 x 80  x 1.8 x 6m Cây               1                   500,055
237 Hộp mạ kẽm 40 x 80  x 2.0 x 6m Cây               1                   553,350
238 Hộp mạ kẽm 40 x 80  x 2.3 x 6m Cây               1                   632,400
239 Hộp mạ kẽm 40 x 80  x 2.5 x 6m Cây               1                   684,675
240 Hộp mạ kẽm 40 x 80  x 2.8 x 6m Cây               1                   761,940
241 Hộp mạ kẽm 40 x 80  x 3.0 x 6m Cây               1                   812,940
242 Hộp mạ kẽm 40 x 80  x 3.2 x 6m Cây               1                   863,430
243 Hộp mạ kẽm 40 x 80  x 3.5 x 6m Cây               1                   938,145
244 Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 1.2 x 6m Cây               1                   380,715
245 Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 1.4 x 6m Cây               1                   442,680
246 Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 1.5 x 6m Cây               1                   473,535
247 Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 1.8 x 6m Cây               1                   565,080
248 Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 2.0 x 6m Cây               1                   625,515
249 Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 2.3 x 6m Cây               1                   715,275
250 Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 2.5 x 6m Cây               1                   774,690
251 Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 2.8 x 6m Cây               1                   862,920
252 Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 3.0 x 6m Cây               1                   921,060
253 Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 3.2 x 6m Cây               1                   978,690
254 Hộp mạ kẽm 45 x 90 x 3.5 x 6m Cây               1                1,064,370
255 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 x 6m Cây               1                   459,510
256 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 x 6m Cây               1                   491,385
257 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 x 6m Cây               1                   586,755
258 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 x 6m Cây               1                   649,485
259 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 x 6m Cây               1                   743,070
260 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 x 6m Cây               1                   804,780
261 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 x 6m Cây               1                   896,325
262 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 x 6m Cây               1                   957,015
263 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 x 6m Cây               1                1,017,195
264 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.5 x 6m Cây               1                1,106,445
265 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.8 x 6m Cây               1                1,194,675
266 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 4.0 x 6m Cây               1                1,252,815
267 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 x 6m Cây               1                   493,170
268 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 x 6m Cây               1                   527,595
269 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 x 6m Cây               1                   629,850
270 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 x 6m Cây               1                   697,680
271 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 x 6m Cây               1                   798,150
272 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 x 6m Cây               1                   864,705
273 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 x 6m Cây               1                   963,645
274 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 x 6m Cây               1                1,029,180
275 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 x 6m Cây               1                1,093,950
276 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.5 x 6m Cây               1                1,190,595
277 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.8 x 6m Cây               1                1,285,965
278 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 4.0 x 6m Cây               1                1,348,950
279 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 x 6m Cây               1                   635,715
280 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 x 6m Cây               1                   759,645
281 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 x 6m Cây               1                   841,755
282 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 x 6m Cây               1                   963,900
283 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 x 6m Cây               1                1,044,990
284 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 x 6m Cây               1                1,165,350
285 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 x 6m Cây               1                1,245,165
286 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 x 6m Cây               1                1,324,470
287 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 x 6m Cây               1                1,442,790
288 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 x 6m Cây               1                1,559,835
289 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 x 6m Cây               1                1,637,355
290 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.5 x 6m Cây               1                   635,715
291 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 x 6m Cây               1                   759,645
292 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 x 6m Cây               1                   841,755
293 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 x 6m Cây               1                   963,900
294 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 x 6m Cây               1                1,044,990
295 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 x 6m Cây               1                1,165,350
296 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 x 6m Cây               1                1,245,165
297 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 x 6m Cây               1                1,324,470
298 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 x 6m Cây               1                1,442,790
299 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 x 6m Cây               1                1,559,835
300 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 x 6m Cây               1                1,637,355
301 Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 1.8 x 6m Cây               1                   845,835
302 Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 2.0 x 6m Cây               1                   937,890
303 Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 2.5 x 6m Cây               1                1,165,095
304 Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 2.8 x 6m Cây               1                1,299,990
305 Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 3.0 x 6m Cây               1                1,389,495
306 Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 3.2 x 6m Cây               1                1,478,235
307 Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 3.5 x 6m Cây               1                1,610,835
308 Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 3.8 x 6m Cây               1                1,742,415
309 Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 4.0 x 6m Cây               1                1,829,370
310 Hộp mạ kẽm 100 x 100 x 4.5 x 6m Cây               1                2,045,100
311 Hộp mạ kẽm 100 x 150 x 2.5 x 6m Cây               1                1,465,230
312 Hộp mạ kẽm 100 x 150 x 2.8 x 6m Cây               1                1,636,335
313 Hộp mạ kẽm 100 x 150 x 3.0 x 6m Cây               1                1,749,810
314 Hộp mạ kẽm 100 x 150 x 3.2 x 6m Cây               1                1,862,520
315 Hộp mạ kẽm 100 x 150 x 3.5 x 6m Cây               1                2,031,330
316 Hộp mạ kẽm 100 x 150 x 3.8 x 6m Cây               1                2,198,865
317 Hộp mạ kẽm 100 x 150 x 4.0 x 6m Cây               1                2,309,790
318 Hộp mạ kẽm 100 x 150 x 4.5 x 6m Cây               1                2,585,700
319 Hộp mạ kẽm 150 x 150 x 2.5 x 6m Cây               1                1,765,620
320 Hộp mạ kẽm 150 x 150 x 2.8 x 6m Cây               1                1,972,680
321 Hộp mạ kẽm 150 x 150 x 3.0 x 6m Cây               1                2,110,125
322 Hộp mạ kẽm 150 x 150 x 3.2 x 6m Cây               1                2,247,060
323 Hộp mạ kẽm 150 x 150 x 3.5 x 6m Cây               1                2,451,570
324 Hộp mạ kẽm 150 x 150 x 3.8 x 6m Cây               1                2,655,060
325 Hộp mạ kẽm 150 x 150 x 4.0 x 6m Cây               1                2,790,210
326 Hộp mạ kẽm 150 x 150 x 4.5 x 6m Cây               1                3,126,045
327 Hộp mạ kẽm 100 x 200 x 2.5 x 6m Cây               1                1,765,620
328 Hộp mạ kẽm 100 x 200 x 2.8 x 6m Cây               1                1,972,680
329 Hộp mạ kẽm 100 x 200 x 3.0 x 6m Cây               1                2,110,125
330 Hộp mạ kẽm 100 x 200 x 3.2 x 6m Cây               1                2,247,060
331 Hộp mạ kẽm 100 x 200 x 3.5 x 6m Cây               1                2,451,570
332 Hộp mạ kẽm 100 x 200 x 3.8 x 6m Cây               1                2,655,060
333 Hộp mạ kẽm 100 x 200 x 4.0 x 6m Cây               1                2,790,210
334 Hộp mạ kẽm 100 x 200 x 4.5 x 6m Cây               1                3,126,045
335 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 4.0 x 6m Cây               1                3,751,050
336 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 4.5 x 6m Cây               1                4,206,990
337 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 5.0 x 6m Cây               1                4,660,125
338 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 5.5 x 6m Cây               1                5,110,200
339 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 6.0 x 6m Cây               1                5,557,470
340 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 6.5 x 6m Cây               1                6,001,935
341 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 7.0 x 6m Cây               1                6,443,340
342 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 7.5 x 6m Cây               1                6,881,940
343 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 8.0 x 6m Cây               1                7,394,235
344 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 8.5 x 6m Cây               1                7,750,725
345 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 9.0 x 6m Cây               1                8,180,655
346 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 9.5 x 6m Cây               1                8,607,780
347 Hộp mạ kẽm 200 x 200 x 10 x 6m Cây               1                8,802,345
348 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 4.0 x 6m Cây               1                4,711,890
349 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 4.5 x 6m Cây               1                5,287,935
350 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 5.0 x 6m Cây               1                5,861,175
351 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 5.5 x 6m Cây               1                6,431,355
352 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 6.0 x 6m Cây               1                6,998,730
353 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 6.5 x 6m Cây               1                7,563,300
354 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 7.0 x 6m Cây               1                8,124,810
355 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 7.5 x 6m Cây               1                8,683,515
356 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 8.0 x 6m Cây               1                9,239,415
357 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 8.5 x 6m Cây               1                9,792,510
358 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 9.0 x 6m Cây               1              10,342,545
359 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 9.5 x 6m Cây               1              10,889,775
360 Hộp mạ kẽm 250 x 250 x 10.0 x 6m Cây               1              11,433,945
361 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 4.0 x 6m Cây               1                4,711,890
362 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 4.5 x 6m Cây               1                5,287,935
363 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 5.0 x 6m Cây               1                5,861,175
364 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 5.5 x 6m Cây               1                6,431,355
365 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 6.0 x 6m Cây               1                6,998,730
366 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 6.5 x 6m Cây               1                7,563,300
367 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 7.0 x 6m Cây               1                8,124,810
368 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 7.5 x 6m Cây               1                8,683,515
369 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 8.0 x 6m Cây               1                9,239,415
370 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 8.5 x 6m Cây               1                9,792,510
371 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 9.0 x 6m Cây               1              10,342,545
372 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 9.5 x 6m Cây               1              10,889,775
373 Hộp mạ kẽm 200 x 300 x 10.0 x 6m Cây               1              11,433,945

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *