0972.04.1388

[Update] Bảng giá hộp thép đen mới nhất năm 2022

Bảng giá thép hộp thép đen 2022

Chúng tôi phân phối các sản phẩm Ống thép, thép hộp Hoà Phát gồm:

+ Ống thép đen từ phi 21.3 tới phi 113.5 với các độ dày từ 1.5 ly – 4ly TC ASTM A500

+ Ống thép đen cỡ lớn phi 141.3, 168.3, 219.1,273, 325 độ dày 3.96, 4.78, 5.15, 5.56, 6.35 TC ASTM A53

+ Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.9 trở lên theo tiêu chuẩn BS 1387 1985

+Thép hộp đen, thép hộp mã kẽm, ống thép đúc.

☎️ Hotline: 0972 04 1388

 Web: https://tuankhangsteel.com/

✉ Email: tuankhangsteel@gmail.com

☎️ Zalo: 0972 04 1388 – 0979 692 206

STT Quy cách Độ dày Đơn giá đồng/m Đơn giá đồng/cây
1 Hộp đen 10 x 30 x 0.7 x 6m 0.7           10,963           65,780
2 Hộp đen 10 x 30 x 0.8 x 6m 0.8           12,293           73,759
3 Hộp đen 10 x 30 x 0.9 x 6m 0.9           13,750           82,497
4 Hộp đen 10 x 30 x 1.0 x 6m 1           15,163           90,978
5 Hộp đen 10 x 30 x 1.1 x 6m 1.1           16,577           99,459
6 Hộp đen 10 x 30 x 1.2 x 6m 1.2           17,990         107,940
7 Hộp đen 10 x 30 x 1.4 x 6m 1.4           20,689         124,131
8 Hộp đen 12 x 12 x 0.7 x 6m 0.7             6,370           38,220
9 Hộp đen 12 x 12 x 0.8 x 6m 0.8             7,110           42,662
10 Hộp đen 12 x 12 x 0.9 x 6m 0.9             7,924           47,545
11 Hộp đen 12 x 12 x 1.0 x 6m 1             8,695           52,171
12 Hộp đen 12 x 12 x 1.1 x 6m 1.1             9,466           56,797
13 Hộp đen 12 x 12 x 1.2 x 6m 1.2           10,237           61,423
14 Hộp đen 12 x 12 x 1.4 x 6m 1.4           11,651           69,904
15 Hộp đen 13 x 26 x 0.7 x 6m 0.7           10,660           63,960
16 Hộp đen 13 x 26 x 0.8 x 6m 0.8           11,951           71,703
17 Hộp đen 13 x 26 x 0.9 x 6m 0.9           13,364           80,184
18 Hộp đen 13 x 26 x 1.0 x 6m 1           14,778           88,665
19 Hộp đen 13 x 26 x 1.1 x 6m 1.1           16,148           96,889
20 Hộp đen 13 x 26 x 1.2 x 6m 1.2           17,476         104,856
21 Hộp đen 13 x 26 x 1.4 x 6m 1.4           20,132         120,790
22 Hộp đen 13 x 26 x 1.5 x 6m 1.5           21,667         130,000
23 Hộp đen 12 x 32 x 0.7 x 6m 0.7           12,090           72,540
24 Hộp đen 12 x 32 x 0.8 x 6m 0.8           13,578           81,469
25 Hộp đen 12 x 32 x 0.9 x 6m 0.9           15,206           91,235
26 Hộp đen 12 x 32 x 1.0 x 6m 1           16,791         100,744
27 Hộp đen 12 x 32 x 1.1 x 6m 1.1           18,376         110,253
28 Hộp đen 12 x 32 x 1.2 x 6m 1.2           19,918         119,505
29 Hộp đen 12 x 32 x 1.4 x 6m 1.4           22,959         137,752
30 Hộp đen 12 x 32 x 1.5 x 6m 1.5           24,743         148,460
31 Hộp đen 12 x 32 x 1.8 x 6m 1.8           29,163         174,980
32 Hộp đen 12 x 32 x 2.0 x 6m 2           29,560         177,360
33 Hộp đen 14 x 14 x 0.7 x 6m 0.7             7,540           45,240
34 Hộp đen 14 x 14 x 0.8 x 6m 0.8             8,438           50,629
35 Hộp đen 14 x 14 x 0.9 x 6m 0.9             9,381           56,283
36 Hộp đen 14 x 14 x 1.0 x 6m 1           10,323           61,937
37 Hộp đen 14 x 14 x 1.1 x 6m 1.1           11,265           67,591
38 Hộp đen 14 x 14 x 1.2 x 6m 1.2           12,165           72,988
39 Hộp đen 14 x 14 x 1.4 x 6m 1.4           13,921           83,525
40 Hộp đen 14 x 14 x 1.5 x 6m 1.5           14,950           89,700
41 Hộp đen 16 x 16 x 0.7 x 6m 0.7             8,667           52,000
42 Hộp đen 16 x 16 x 0.8 x 6m 0.8             9,723           58,339
43 Hộp đen 16 x 16 x 0.9 x 6m 0.9           10,837           65,021
44 Hộp đen 16 x 16 x 1.0 x 6m 1           11,951           71,703
45 Hộp đen 16 x 16 x 1.1 x 6m 1.1           13,021           78,128
46 Hộp đen 16 x 16 x 1.2 x 6m 1.2           14,092           84,553
47 Hộp đen 16 x 16 x 1.4 x 6m 1.4           16,191           97,146
48 Hộp đen 16 x 16 x 1.5 x 6m 1.5           17,377         104,260
49 Hộp đen 20 x 20 x 0.7 x 6m 0.7           10,963           65,780
50 Hộp đen 20 x 20 x 0.8 x 6m 0.8           12,293           73,759
51 Hộp đen 20 x 20 x 0.9 x 6m 0.9           13,750           82,497
52 Hộp đen 20 x 20 x 1.0 x 6m 1           15,163           90,978
53 Hộp đen 20 x 20 x 1.1 x 6m 1.1           16,577           99,459
54 Hộp đen 20 x 20 x 1.2 x 6m 1.2           17,990         107,940
55 Hộp đen 20 x 20 x 1.4 x 6m 1.4           20,689         124,131
56 Hộp đen 20 x 20 x 1.5 x 6m 1.5           22,273         133,640
57 Hộp đen 20 x 20 x 1.8 x 6m 1.8           26,217         157,300
58 Hộp đen 20 x 20 x 2.0 x 6m 2           26,520         159,120
59 Hộp đen 20 x 25 x 0.7 x 6m 0.7           12,393           74,360
60 Hộp đen 20 x 25 x 0.8 x 6m 0.8           13,921           83,525
61 Hộp đen 20 x 25 x 0.9 x 6m 0.9           15,549           93,291
62 Hộp đen 20 x 25 x 1.0 x 6m 1           17,176         103,057
63 Hộp đen 20 x 25 x 1.1 x 6m 1.1           18,804         112,823
64 Hộp đen 20 x 25 x 1.2 x 6m 1.2           20,389         122,332
65 Hộp đen 20 x 25 x 1.4 x 6m 1.4           23,516         141,093
66 Hộp đen 20 x 25 x 1.5 x 6m 1.5           25,350         152,100
67 Hộp đen 20 x 25 x 1.8 x 6m 1.8           29,900         179,400
68 Hộp đen 20 x 25 x 2.0 x 6m 2           30,280         181,680
69 Hộp đen 25 x 25 x 0.7 x 6m 0.7           13,823           82,940
70 Hộp đen 25 x 25 x 0.8 x 6m 0.8           15,506           93,034
71 Hộp đen 25 x 25 x 0.9 x 6m 0.9           17,390         104,342
72 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 x 6m 1           19,189         115,136
73 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 x 6m 1.1           21,031         126,187
74 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 x 6m 1.2           22,830         136,981
75 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 x 6m 1.4           26,343         158,055
76 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 x 6m 1.5           28,427         170,560
77 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 x 6m 1.8           33,583         201,500
78 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 x 6m 2           34,080         204,480
79 Hộp đen 20 x 30 x 0.7 x 6m 0.7           13,823           82,940
80 Hộp đen 20 x 30 x 0.8 x 6m 0.8           15,506           93,034
81 Hộp đen 20 x 30 x 0.9 x 6m 0.9           17,390         104,342
82 Hộp đen 20 x 30 x 1.0 x 6m 1           19,189         115,136
83 Hộp đen 20 x 30 x 1.1 x 6m 1.1           21,031         126,187
84 Hộp đen 20 x 30 x 1.2 x 6m 1.2           22,830         136,981
85 Hộp đen 20 x 30 x 1.4 x 6m 1.4           26,343         158,055
86 Hộp đen 20 x 30 x 1.5 x 6m 1.5           28,427         170,560
87 Hộp đen 20 x 30 x 1.8 x 6m 1.8           33,583         201,500
88 Hộp đen 20 x 30 x 2.0 x 6m 2           34,080         204,480
89 Hộp đen 15 x 35 x 0.7 x 6m 0.7           13,823           82,940
90 Hộp đen 15 x 35 x 0.8 x 6m 0.8           15,506           93,034
91 Hộp đen 15 x 35 x 0.9 x 6m 0.9           17,390         104,342
92 Hộp đen 15 x 35 x 1.0 x 6m 1           19,189         115,136
93 Hộp đen 15 x 35 x 1.1 x 6m 1.1           21,031         126,187
94 Hộp đen 15 x 35 x 1.2 x 6m 1.2           22,830         136,981
95 Hộp đen 15 x 35 x 1.4 x 6m 1.4           26,343         158,055
96 Hộp đen 15 x 35 x 1.5 x 6m 1.5           28,427         170,560
97 Hộp đen 15 x 35 x 1.8 x 6m 1.8           33,583         201,500
98 Hộp đen 15 x 35 x 2.0 x 6m 2           34,080         204,480
99 Hộp đen 30 x 30 x 0.7 x 6m 0.7           16,683         100,100
100 Hộp đen 30 x 30 x 0.8 x 6m 0.8           18,761         112,566
101 Hộp đen 30 x 30 x 0.9 x 6m 0.9           20,988         125,930
102 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 x 6m 1           23,259         139,551
103 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 x 6m 1.1           25,443         152,658
104 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 x 6m 1.2           27,670         166,022
105 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 x 6m 1.4           31,997         191,979
106 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 x 6m 1.5           34,537         207,220
107 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 x 6m 1.8           40,907         245,440
108 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 x 6m 2           41,600         249,600
109 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 x 6m 2.3           47,200         283,200
110 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 x 6m 2.5           50,880         305,280
111 Hộp đen 30 x 30 x 2.8 x 6m 2.8           56,200         337,200
112 Hộp đen 30 x 30 x 3.0 x 6m 3           59,680         358,080
113 Hộp đen 20 x 40 x 0.7 x 6m 0.7           16,683         100,100
114 Hộp đen 20 x 40 x 0.8 x 6m 0.8           18,761         112,566
115 Hộp đen 20 x 40 x 0.9 x 6m 0.9           20,988         125,930
116 Hộp đen 20 x 40 x 1.0 x 6m 1           23,259         139,551
117 Hộp đen 20 x 40 x 1.1 x 6m 1.1           25,443         152,658
118 Hộp đen 20 x 40 x 1.2 x 6m 1.2           27,670         166,022
119 Hộp đen 20 x 40 x 1.4 x 6m 1.4           31,997         191,979
120 Hộp đen 20 x 40 x 1.5 x 6m 1.5           34,537         207,220
121 Hộp đen 20 x 40 x 1.8 x 6m 1.8           40,907         245,440
122 Hộp đen 20 x 40 x 2.0 x 6m 2           41,600         249,600
123 Hộp đen 20 x 40 x 2.3 x 6m 2.3           47,200         283,200
124 Hộp đen 20 x 40 x 2.5 x 6m 2.5           50,880         305,280
125 Hộp đen 20 x 40 x 2.8 x 6m 2.8           56,200         337,200
126 Hộp đen 20 x 40 x 3.0 x 6m 3           59,680         358,080
127 Hộp đen 25 x 40 x 0.7 x 6m 0.7           18,113         108,680
128 Hộp đen 25 x 40 x 0.8 x 6m 0.8           20,346         122,075
129 Hộp đen 25 x 40 x 0.9 x 6m 0.9           22,830         136,981
130 Hộp đen 25 x 40 x 1.0 x 6m 1           25,272         151,630
131 Hộp đen 25 x 40 x 1.1 x 6m 1.1           27,670         166,022
132 Hộp đen 25 x 40 x 1.2 x 6m 1.2           30,069         180,414
133 Hộp đen 25 x 40 x 1.4 x 6m 1.4           34,824         208,941
134 Hộp đen 25 x 40 x 1.5 x 6m 1.5           37,613         225,680
135 Hộp đen 25 x 40 x 1.8 x 6m 1.8           44,590         267,540
136 Hộp đen 25 x 40 x 2.0 x 6m 2           45,360         272,160
137 Hộp đen 25 x 40 x 2.3 x 6m 2.3           51,560         309,360
138 Hộp đen 25 x 50 x 0.7 x 6m 0.7           20,930         125,580
139 Hộp đen 25 x 50 x 0.8 x 6m 0.8           23,601         141,607
140 Hộp đen 25 x 50 x 0.9 x 6m 0.9           26,471         158,826
141 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 x 6m 1           29,298         175,788
142 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 x 6m 1.1           32,125         192,750
143 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 x 6m 1.2           34,909         209,455
144 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 x 6m 1.4           40,478         242,865
145 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 x 6m 1.5           43,723         262,340
146 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 x 6m 1.8           51,913         311,480
147 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 x 6m 2           52,920         317,520
148 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 x 6m 2.3           60,200         361,200
149 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 x 6m 2.5           65,000         390,000
150 Hộp đen 25 x 50 x 2.8 x 6m 2.8           72,040         432,240
151 Hộp đen 25 x 50 x 3.0 x 6m 3           76,240         457,440
152 Hộp đen 25 x 50 x 3.2 x 6m 3.2           81,160         486,960
153 Hộp đen 40 x 40 x 0.7 x 6m 0.7           22,360         134,160
154 Hộp đen 40 x 40 x 0.8 x 6m 0.8           25,186         151,116
155 Hộp đen 40 x 40 x 0.9 x 6m 0.9           28,270         169,620
156 Hộp đen 40 x 40 x 1.0 x 6m 1           31,311         187,867
157 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 x 6m 1.1           34,352         206,114
158 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 x 6m 1.2           37,351         224,104
159 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 x 6m 1.4           43,305         259,827
160 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 x 6m 1.5           46,800         280,800
161 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 x 6m 1.8           55,597         333,580
162 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 x 6m 2           56,680         340,080
163 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 x 6m 2.3           64,560         387,360
164 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 x 6m 2.5           69,720         418,320
165 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 x 6m 2.8           77,320         463,920
166 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 x 6m 3           82,280         493,680
167 Hộp đen 30 x 50 x 0.7 x 6m 0.7           22,360         134,160
168 Hộp đen 30 x 50 x 0.8 x 6m 0.8           25,186         151,116
169 Hộp đen 30 x 50 x 0.9 x 6m 0.9           28,270         169,620
170 Hộp đen 30 x 50 x 1.0 x 6m 1           31,311         187,867
171 Hộp đen 30 x 50 x 1.1 x 6m 1.1           34,352         206,114
172 Hộp đen 30 x 50 x 1.2 x 6m 1.2           37,351         224,104
173 Hộp đen 30 x 50 x 1.4 x 6m 1.4           43,305         259,827
174 Hộp đen 30 x 50 x 1.5 x 6m 1.5           46,800         280,800
175 Hộp đen 30 x 50 x 1.8 x 6m 1.8           55,597         333,580
176 Hộp đen 30 x 50 x 2.0 x 6m 2           56,680         340,080
177 Hộp đen 30 x 50 x 2.3 x 6m 2.3           64,560         387,360
178 Hộp đen 30 x 50 x 2.5 x 6m 2.5           69,720         418,320
179 Hộp đen 30 x 50 x 2.8 x 6m 2.8           77,320         463,920
180 Hộp đen 30 x 50 x 3.0 x 6m 3           82,280         493,680
181 Hộp đen 30 x 60 x 0.8 x 6m 0.8           28,484         170,905
182 Hộp đen 30 x 60 x 0.9 x 6m 0.9           31,911         191,465
183 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 x 6m 1           35,338         212,025
184 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 x 6m 1.1           38,764         232,585
185 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 x 6m 1.2           42,191         253,145
186 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 x 6m 1.4           48,959         293,751
187 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 x 6m 1.5           52,910         317,460
188 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 x 6m 1.8           62,963         377,780
189 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 x 6m 2           64,200         385,200
190 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 x 6m 2.3           73,200         439,200
191 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 x 6m 2.5           79,120         474,720
192 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 x 6m 2.8           87,880         527,280
193 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 x 6m 3           93,600         561,600
194 Hộp đen 50 x 50 x 1.0 x 6m 1           39,364         236,183
195 Hộp đen 50 x 50 x 1.1 x 6m 1.1           43,219         259,313
196 Hộp đen 50 x 50 x 1.2 x 6m 1.2           47,031         282,186
197 Hộp đen 50 x 50 x 1.4 x 6m 1.4           54,570         327,418
198 Hộp đen 50 x 50 x 1.5 x 6m 1.5           59,020         354,120
199 Hộp đen 50 x 50 x 1.8 x 6m 1.8           70,287         421,720
200 Hộp đen 50 x 50 x 2.0 x 6m 2           71,760         430,560
201 Hộp đen 50 x 50 x 2.3 x 6m 2.3           81,880         491,280
202 Hộp đen 50 x 50 x 2.5 x 6m 2.5           88,560         531,360
203 Hộp đen 50 x 50 x 2.8 x 6m 2.8           98,400         590,400
204 Hộp đen 50 x 50 x 3.0 x 6m 3         104,920         629,520
205 Hộp đen 50 x 50 x 3.2 x 6m 3.2         111,320         667,920
206 Hộp đen 50 x 50 x 3.5 x 6m 3.5         120,800         724,800
207 Hộp đen 40 x 60 x 1.0 x 6m 1           39,364         236,183
208 Hộp đen 40 x 60 x 1.1 x 6m 1.1           43,219         259,313
209 Hộp đen 40 x 60 x 1.2 x 6m 1.2           47,031         282,186
210 Hộp đen 40 x 60 x 1.4 x 6m 1.4           54,570         327,418
211 Hộp đen 40 x 60 x 1.5 x 6m 1.5           59,020         354,120
212 Hộp đen 40 x 60 x 1.8 x 6m 1.8           70,287         421,720
213 Hộp đen 40 x 60 x 2.0 x 6m 2           71,760         430,560
214 Hộp đen 40 x 60 x 2.3 x 6m 2.3           81,880         491,280
215 Hộp đen 40 x 60 x 2.5 x 6m 2.5           88,560         531,360
216 Hộp đen 40 x 60 x 2.8 x 6m 2.8           98,400         590,400
217 Hộp đen 40 x 60 x 3.0 x 6m 3         104,920         629,520
218 Hộp đen 40 x 60 x 3.2 x 6m 3.2         111,320         667,920
219 Hộp đen 40 x 60 x 3.5 x 6m 3.5         120,800         724,800
220 Hộp đen 60 x 60 x 1.1 x 6m 1.1           52,085         312,512
221 Hộp đen 60 x 60 x 1.2 x 6m 1.2           56,711         340,268
222 Hộp đen 60 x 60 x 1.4 x 6m 1.4           65,878         395,266
223 Hộp đen 60 x 60 x 1.5 x 6m 1.5           71,283         427,700
224 Hộp đen 60 x 60 x 1.8 x 6m 1.8           84,977         509,860
225 Hộp đen 60 x 60 x 2.0 x 6m 2           86,800         520,800
226 Hộp đen 60 x 60 x 2.3 x 6m 2.3           99,200         595,200
227 Hộp đen 60 x 60 x 2.5 x 6m 2.5         107,400         644,400
228 Hộp đen 60 x 60 x 2.8 x 6m 2.8         119,520         717,120
229 Hộp đen 60 x 60 x 3.0 x 6m 3         127,520         765,120
230 Hộp đen 60 x 60 x 3.2 x 6m 3.2         135,440         812,640
231 Hộp đen 60 x 60 x 3.5 x 6m 3.5         147,160         882,960
232 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 x 6m 1.1           52,085         312,512
233 Hộp đen 40 x 80  x 1.2 x 6m 1.2           56,711         340,268
234 Hộp đen 40 x 80  x 1.4 x 6m 1.4           65,878         395,266
235 Hộp đen 40 x 80  x 1.5 x 6m 1.5           71,283         427,700
236 Hộp đen 40 x 80  x 1.8 x 6m 1.8           84,977         509,860
237 Hộp đen 40 x 80  x 2.0 x 6m 2           86,800         520,800
238 Hộp đen 40 x 80  x 2.3 x 6m 2.3           99,200         595,200
239 Hộp đen 40 x 80  x 2.5 x 6m 2.5         107,400         644,400
240 Hộp đen 40 x 80  x 2.8 x 6m 2.8         119,520         717,120
241 Hộp đen 40 x 80  x 3.0 x 6m 3         127,520         765,120
242 Hộp đen 40 x 80  x 3.2 x 6m 3.2         135,440         812,640
243 Hộp đen 40 x 80  x 3.5 x 6m 3.5         147,160         882,960
244 Hộp đen 45 x 90 x 1.2 x 6m 1.2           63,950         383,701
245 Hộp đen 45 x 90 x 1.4 x 6m 1.4           74,359         446,152
246 Hộp đen 45 x 90 x 1.5 x 6m 1.5           80,470         482,820
247 Hộp đen 45 x 90 x 1.8 x 6m 1.8           96,027         576,160
248 Hộp đen 45 x 90 x 2.0 x 6m 2           98,120         588,720
249 Hộp đen 45 x 90 x 2.3 x 6m 2.3         112,200         673,200
250 Hộp đen 45 x 90 x 2.5 x 6m 2.5         121,520         729,120
251 Hộp đen 45 x 90 x 2.8 x 6m 2.8         135,360         812,160
252 Hộp đen 45 x 90 x 3.0 x 6m 3         144,480         866,880
253 Hộp đen 45 x 90 x 3.2 x 6m 3.2         153,520         921,120
254 Hộp đen 45 x 90 x 3.5 x 6m 3.5         166,960      1,001,760
255 Hộp đen 40 x 100 x 1.4 x 6m 1.4           77,186         463,114
256 Hộp đen 40 x 100 x 1.5 x 6m 1.5           83,503         501,020
257 Hộp đen 40 x 100 x 1.8 x 6m 1.8           99,710         598,260
258 Hộp đen 40 x 100 x 2.0 x 6m 2         101,880         611,280
259 Hộp đen 40 x 100 x 2.3 x 6m 2.3         116,560         699,360
260 Hộp đen 40 x 100 x 2.5 x 6m 2.5         126,240         757,440
261 Hộp đen 40 x 100 x 2.8 x 6m 2.8         140,600         843,600
262 Hộp đen 40 x 100 x 3.0 x 6m 3         150,120         900,720
263 Hộp đen 40 x 100 x 3.2 x 6m 3.2         159,560         957,360
264 Hộp đen 40 x 100 x 3.5 x 6m 3.5         173,560      1,041,360
265 Hộp đen 40 x 100 x 3.8 x 6m 3.8         187,400      1,124,400
266 Hộp đen 40 x 100 x 4.0 x 6m 4         196,520      1,179,120
267 Hộp đen 50 x 100 x 1.4 x 6m 1.4           82,840         497,038
268 Hộp đen 50 x 100 x 1.5 x 6m 1.5           89,657         537,940
269 Hộp đen 50 x 100 x 1.8 x 6m 1.8         107,033         642,200
270 Hộp đen 50 x 100 x 2.0 x 6m 2         109,440         656,640
271 Hộp đen 50 x 100 x 2.3 x 6m 2.3         125,200         751,200
272 Hộp đen 50 x 100 x 2.5 x 6m 2.5         135,640         813,840
273 Hộp đen 50 x 100 x 2.8 x 6m 2.8         151,160         906,960
274 Hộp đen 50 x 100 x 3.0 x 6m 3         161,440         968,640
275 Hộp đen 50 x 100 x 3.2 x 6m 3.2         171,600      1,029,600
276 Hộp đen 50 x 100 x 3.5 x 6m 3.5         186,760      1,120,560
277 Hộp đen 50 x 100 x 3.8 x 6m 3.8         201,720      1,210,320
278 Hộp đen 50 x 100 x 4.0 x 6m 4         211,600      1,269,600
279 Hộp đen 90 x 90 x 1.5 x 6m 1.5         108,030         648,180
280 Hộp đen 90 x 90 x 1.8 x 6m 1.8         129,090         774,540
281 Hộp đen 90 x 90 x 2.0 x 6m 2         132,040         792,240
282 Hộp đen 90 x 90 x 2.3 x 6m 2.3         151,200         907,200
283 Hộp đen 90 x 90 x 2.5 x 6m 2.5         163,920         983,520
284 Hộp đen 90 x 90 x 2.8 x 6m 2.8         182,800      1,096,800
285 Hộp đen 90 x 90 x 3.0 x 6m 3         195,320      1,171,920
286 Hộp đen 90 x 90 x 3.2 x 6m 3.2         207,760      1,246,560
287 Hộp đen 90 x 90 x 3.5 x 6m 3.5         226,320      1,357,920
288 Hộp đen 90 x 90 x 3.8 x 6m 3.8         244,680      1,468,080
289 Hộp đen 90 x 90 x 4.0 x 6m 4         256,840      1,541,040
290 Hộp đen 60 x 120 x 1.5 x 6m 1.5         108,030         648,180
291 Hộp đen 60 x 120 x 1.8 x 6m 1.8         129,090         774,540
292 Hộp đen 60 x 120 x 2.0 x 6m 2         132,040         792,240
293 Hộp đen 60 x 120 x 2.3 x 6m 2.3         151,200         907,200
294 Hộp đen 60 x 120 x 2.5 x 6m 2.5         163,920         983,520
295 Hộp đen 60 x 120 x 2.8 x 6m 2.8         182,800      1,096,800
296 Hộp đen 60 x 120 x 3.0 x 6m 3         195,320      1,171,920
297 Hộp đen 60 x 120 x 3.2 x 6m 3.2         207,760      1,246,560
298 Hộp đen 60 x 120 x 3.5 x 6m 3.5         226,320      1,357,920
299 Hộp đen 60 x 120 x 3.8 x 6m 3.8         244,680      1,468,080
300 Hộp đen 60 x 120 x 4.0 x 6m 4         256,840      1,541,040
301 Hộp đen 100 x 100 x 1.8 x 6m 1.8         143,737         862,420
302 Hộp đen 100 x 100 x 2.0 x 6m 2         147,120         882,720
303 Hộp đen 100 x 100 x 2.5 x 6m 2.5         182,760      1,096,560
304 Hộp đen 100 x 100 x 2.8 x 6m 2.8         203,920      1,223,520
305 Hộp đen 100 x 100 x 3.0 x 6m 3         217,960      1,307,760
306 Hộp đen 100 x 100 x 3.2 x 6m 3.2         231,880      1,391,280
307 Hộp đen 100 x 100 x 3.5 x 6m 3.5         252,680      1,516,080
308 Hộp đen 100 x 100 x 3.8 x 6m 3.8         273,320      1,639,920
309 Hộp đen 100 x 100 x 4.0 x 6m 4         286,960      1,721,760
310 Hộp đen 100 x 100 x 4.5 x 6m 4.5         320,800      1,924,800
311 Hộp đen 100 x 150 x 2.5 x 6m 2.5         229,840      1,379,040
312 Hộp đen 100 x 150 x 2.8 x 6m 2.8         256,680      1,540,080
313 Hộp đen 100 x 150 x 3.0 x 6m 3         274,480      1,646,880
314 Hộp đen 100 x 150 x 3.2 x 6m 3.2         292,160      1,752,960
315 Hộp đen 100 x 150 x 3.5 x 6m 3.5         318,640      1,911,840
316 Hộp đen 100 x 150 x 3.8 x 6m 3.8         344,920      2,069,520
317 Hộp đen 100 x 150 x 4.0 x 6m 4         362,320      2,173,920
318 Hộp đen 100 x 150 x 4.5 x 6m 4.5         405,600      2,433,600
319 Hộp đen 150 x 150 x 2.5 x 6m 2.5         276,960      1,661,760
320 Hộp đen 150 x 150 x 2.8 x 6m 2.8         309,440      1,856,640
321 Hộp đen 150 x 150 x 3.0 x 6m 3         331,000      1,986,000
322 Hộp đen 150 x 150 x 3.2 x 6m 3.2         352,480      2,114,880
323 Hộp đen 150 x 150 x 3.5 x 6m 3.5         384,560      2,307,360
324 Hộp đen 150 x 150 x 3.8 x 6m 3.8         416,480      2,498,880
325 Hộp đen 150 x 150 x 4.0 x 6m 4         437,680      2,626,080
326 Hộp đen 150 x 150 x 4.5 x 6m 4.5         490,360      2,942,160
327 Hộp đen 100 x 200 x 2.5 x 6m 2.5         276,960      1,661,760
328 Hộp đen 100 x 200 x 2.8 x 6m 2.8         309,440      1,856,640
329 Hộp đen 100 x 200 x 3.0 x 6m 3         331,000      1,986,000
330 Hộp đen 100 x 200 x 3.2 x 6m 3.2         352,480      2,114,880
331 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 x 6m 3.5         384,560      2,307,360
332 Hộp đen 100 x 200 x 3.8 x 6m 3.8         416,480      2,498,880
333 Hộp đen 100 x 200 x 4.0 x 6m 4         437,680      2,626,080
334 Hộp đen 100 x 200 x 4.5 x 6m 4.5         490,360      2,942,160
335 Hộp đen 200 x 200 x 4.0 x 6m 4         588,400      3,530,400
336 Hộp đen 200 x 200 x 4.5 x 6m 4.5         659,920      3,959,520
337 Hộp đen 200 x 200 x 5.0 x 6m 5         731,000      4,386,000
338 Hộp đen 200 x 200 x 5.5 x 6m 5.5         801,600      4,809,600
339 Hộp đen 200 x 200 x 6.0 x 6m 6         871,760      5,230,560
340 Hộp đen 200 x 200 x 6.5 x 6m 6.5         941,480      5,648,880
341 Hộp đen 200 x 200 x 7.0 x 6m 7     1,010,720      6,064,320
342 Hộp đen 200 x 200 x 7.5 x 6m 7.5     1,079,520      6,477,120
343 Hộp đen 200 x 200 x 8.0 x 6m 8     1,159,880      6,959,280
344 Hộp đen 200 x 200 x 8.5 x 6m 8.5     1,215,800      7,294,800
345 Hộp đen 200 x 200 x 9.0 x 6m 9     1,283,240      7,699,440
346 Hộp đen 200 x 200 x 9.5 x 6m 9.5     1,350,240      8,101,440
347 Hộp đen 200 x 200 x 10 x 6m 10     1,380,760      8,284,560
348 Hộp đen 250 x 250 x 4.0 x 6m 4         739,120      4,434,720
349 Hộp đen 250 x 250 x 4.5 x 6m 4.5         829,480      4,976,880
350 Hộp đen 250 x 250 x 5.0 x 6m 5         919,400      5,516,400
351 Hộp đen 250 x 250 x 5.5 x 6m 5.5     1,008,840      6,053,040
352 Hộp đen 250 x 250 x 6.0 x 6m 6     1,097,840      6,587,040
353 Hộp đen 250 x 250 x 6.5 x 6m 6.5     1,186,400      7,118,400
354 Hộp đen 250 x 250 x 7.0 x 6m 7     1,274,480      7,646,880
355 Hộp đen 250 x 250 x 7.5 x 6m 7.5     1,362,120      8,172,720
356 Hộp đen 250 x 250 x 8.0 x 6m 8     1,449,320      8,695,920
357 Hộp đen 250 x 250 x 8.5 x 6m 8.5     1,536,080      9,216,480
358 Hộp đen 250 x 250 x 9.0 x 6m 9     1,622,360      9,734,160
359 Hộp đen 250 x 250 x 9.5 x 6m 9.5     1,708,200   10,249,200
360 Hộp đen 250 x 250 x 10.0 x 6m 10     1,793,560   10,761,360
361 Hộp đen 200 x 300 x 4.0 x 6m 4         739,120      4,434,720
362 Hộp đen 200 x 300 x 4.5 x 6m 4.5         829,480      4,976,880
363 Hộp đen 200 x 300 x 5.0 x 6m 5         919,400      5,516,400
364 Hộp đen 200 x 300 x 5.5 x 6m 5.5     1,008,840      6,053,040
365 Hộp đen 200 x 300 x 6.0 x 6m 6     1,097,840      6,587,040
366 Hộp đen 200 x 300 x 6.5 x 6m 6.5     1,186,400      7,118,400
367 Hộp đen 200 x 300 x 7.0 x 6m 7     1,274,480      7,646,880
368 Hộp đen 200 x 300 x 7.5 x 6m 7.5     1,362,120      8,172,720
369 Hộp đen 200 x 300 x 8.0 x 6m 8     1,449,320      8,695,920
370 Hộp đen 200 x 300 x 8.5 x 6m 8.5     1,536,080      9,216,480
371 Hộp đen 200 x 300 x 9.0 x 6m 9     1,622,360      9,734,160
372 Hộp đen 200 x 300 x 9.5 x 6m 9.5     1,708,200   10,249,200
373 Hộp đen 200 x 300 x 10.0 x 6m 10     1,793,560   10,761,360

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *