0972.04.1388

Bảng tính trọng lượng Ống thép, Thép hình, xà gồ, thép tấm, Ống inox , Nhôm

Bảng tính trọng lượng Ống thép, Thép hình, xà gồ, thép tấm, Ống inox , Nhôm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *