THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN KHANG
Địa chỉ:  Thuận Quang – Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội
 Hotline:   0972.04.1388   0974.97.8123
 Email: Tuankhangsteel@gmail.com / Ongthepcacloai@gmail.com
Web: www.tuankhangsteeel.com.vn