0972.04.1388

Ống, Hộp Nhập Khẩu

Thép hộp nhập khẩu :
Hộp 100*100*5ly*6ly*8ly*10ly
Hộp 150*150*5ly*6ly*8ly*10ly
Hộp 200*200*5ly*6ly*8ly*10ly
Hộp 250*250*6ly*8ly*10ly
Hộp 300*300*9ly*12ly
Hộp 250*150*6ly*8ly*10ly
Hộp 100*200*3.5ly*4ly*5ly*6ly*8ly*10ly
Hộp 75*150*3.2ly*4ly*5ly*6ly*8ly*10ly
Hộp 50*150*3.2ly*4ly*5ly*6ly*8ly*10ly
Hộp 80*160*3.2ly*4ly*5ly*6ly*8ly*10ly

Ống thép nhập khẩu: Từ DN100 đến DN800

Xuất xứ: Trung Quốc

 

 

Liên hệ đặt hàng: 0972.041.388